Služby pro živnostníky a podnikatele - fyzické osoby

Služby pro živnostníky a podnikatele

 • poradenství při zahájení podnikání
 • zajištění registrace  podnikatele  u finančního úřadu , okresní správy soc. zabezpečení, zdravotních pojišťoven a dalších úřadů
 • zastupování  při kontrolách a jednáních s úřady
 • sestavování smluv, žádostí apod.


Některé z výše uvedených služeb  zajišťujeme ve spolupráci s notářem , popř. právníkem.

oblast účetnictví

 • návrh a vytvoření  systému  vedení účetnictví , sestavení účetních směrnic 
 • vedení účetnictví
 • příprava podkladů ke kontrolám 
 • sestavování účetních závěrek 
 • zpracovávání podkladů pro získání úvěrů a dotací 

oblast daní

 • vedení daňové evidence
 • zpracování veškerých daňových přiznání
 • vedeni záznamní povinnosti k DPH 
 • optimalizace daňové povinnosti
 • daňové poradenství 
 • zastupování daňového subjektu před finančním úřadem


některé z výše uvedených služeb  zajišťujeme ve spolupráci s daňovými poradci

oblast mezd

 • zpracování systému odměňování zaměstnanců a  benefitního systému 
 • příprava  pracovních smluv 
 • kompletní zpracování mezd a personální agendy
 • příprava podkladů ke kontrolám
 • zastupování při kontrolách na okresní správě soc.zabezpečení , zdravotních pojišťovnách apod.
 • ostatní činnosti přímo související s vedením mzdové a personální agendy

 

Aktuality

Služby pro přeshraniční pracovníky (Německo)

Od 1. 5. 2016 bude naše kancelář poskytovat služby pro české občany pracující v Německu. Více zde: http://www.kubinec.cz/aktuality-a13.